Scoala Gimnaziala nr 71
in proiectul ERASMUS+


Va rugam comunicati tuturor cadrelor didactice interesate.

"Îmbunătăţirea abilităţilor
de management al clasei
cu elevi în situatii de risc"
01.06.2019-31.05.2020

Va rugam comunicati tuturor
cadrelor didactice interesate.

OBIECTIVELE
PROIECTULUI

Proiectul corespunde nevoilor identificate si asigura dezvoltarea competentelor cadrelor didactice, ceea ce va duce la cresterea calitatii invatamantului in scoala noastra, in conformitate cu normele europene.

Planificarea
ACTIVITATILOR

Scopul
PROIECTULUI

Implementarea proiectului

Implementarea proiectului va aduce beneficii comunitatii locale si publicului larg in primul rand prin cresterea gradulul de incredere in institutia scolara, ceea ce va insemna:
- cresterea numarului de elevi,
- diminuarea cazurilor de abandon scolar,
- imbunatatirea relatiilor dintre parinti si scoala, dintre scoala si diverse institutii si ONG-uri, toate, cu efecte pozitive asupra elevilor scolii.

Totodata, prin experienta castigata vom putea extinde parteneriatele scolare, prin implicarea in diferite proiecte si programe alaturi de alte scoli si institutii locale, nationale sau europene, dezvoltand astfel dimensiunea interculturala a scolii.

Continua sa citesti

Evaluarea
PROIECTULUI

Evaluarea realizarii obiectivelor proiectului

Evaluarea realizarii obiectivelor proiectului le vom operationaliza in itemi cuantificabili cantitativ si calitativ, respectiv vom stabili urmatorii indicatori de realizare a proiectului:
- 100% dintre cadrele didactice participante isi vor imbunatati competentele profesionale
- 100% dintre cadrele didactice participante isi vor consolida sentimentul de cetatenie europeana
- 90% dintre cadrele didactice participante isi vor imbunatati abilitatile lingvistice
- cresterea cu 20% a orelor realizate cu mijloace IT
- scaderea cu 20% a numarului de absente
- cresterea cu 20% a numarului copiilor nou inscrisi in anul scolar 2020 - 2021
- cresterea nivelului de satisfactie a elevilor si parintilor fata de scoala
- realizarea 1 afis al proiectului
- redactarea 1 Metodologie de lucru
- completarea fiselor de observatie cu activitatile proiectului
- aplicarea si interpretarea 1 chestionar initial si 1 chestionar final pentru cadrele didactice participante, vizavi la asteptari si realizari ale proiectului.
- realizarea unui Ghid de Bune Practici - ce va sintetiza informatiile dobandite in cursul mobilitatii 12 cadre didactice care participa la mobilitati - cursuri de formare si job shadowing
- realizarea a 5 dezbateri, work-shop-uri, mese rotunde pentru diseminarea experientei dobandite in proiect, in cadrul consiliilor profesorale si a intrunirilor metodice la care participa profesorii implicati in mobilitati
- 10 articole scrise de profesori pe tematica mobilitatii, ce vor aparea in publicatii si site-uri de specialitate.

Pe parcursul si ulterior derularii mobilitatii vor fi realizate si folosite urmatoarele instrumente si modalitati de evaluare a indicatorilor:
- analiza documentelor scolare
- fisa de observatie si fisa proiectului
- chestionarul initial si final pentru profesori
- chestionarul de satisfactie a beneficiarului (pentru elevi si parinti)
- asistenta la activitatile demonstrative, dar si la ore alese aleatoriu
- verificarea graficului activitatilor de diseminare a rezultatelor

Evaluarea se face permanent, de catre echipa de proiect, precum si de echipa de management.
In cazul in care activitatile propuse nu sunt realizate, acest lucru este adus la cunostinta coordonatorului proiectului. Se va urmari realizarea ulterioara a activitatilor daca se constata ca indicatorii nu au fost atinsi.

Continua sa citesti

Prezentarea
in imagini a proiectului

Aici este prezentata activitatea in imagini din fiecare etapa a proiectului.

 • Managementul de proiect

  01.06.2019 - 31.05.2020

  Managementul consta in coordonarea si verificarea materialelor elaborate pe parcursul proiectului.

 • Elaborarea materialelor necesare mobilitatii

  01.06.2019 - 11.10.2019

  Elaborarea materialelor necesare pentru implementarea proiectului: afise, PPT-uri, materiale didactice .....


 • Pregatire logistica si culturala

  01.06.2019 - 11.10.2019

  Pregatirea logistica, culturala si de specialitate pentru cursurile din Spania. Materiale de prezentare a zonei culturale vizitate. Au fost sustinute cursuri de limba engleza pentru toti profesorii, au fost consultate resurse bibliografice de pe internet si din ghiduri si harti.


 • Plecarea in mobilitate

  27.10.2019 - 03.11.2019

  Plecarea in mobilitate si participarea la cursul de formare Managementul clasei cu elevi in situatii de risc: noi metodologii, motivare. cooperare si strategii de evaluare: 12 profesori din Scoala Gimnaziala nr 71 au participat la cursuri, activitati demonstrative, ateliere de lucru si work-shop-uri;


 • Diseminare noiembrie 2019

  04.11.2019 - 30.11.2019

  Diseminarea mobilitatii a inceput cu elaborarea unei pagini in cadrul site-ului scolii. Aceasta pagina impreuna cu cea de fata si imaginile din galeria de imagini ale scolii, fac obiectul actiunii de diseminare a tuturor activitatilor post mobilitate, in cadrul actiunii cheie 1 "Managementul clasei cu elevi in situatii de risc" din cadrul proiectului Erasmus+.


 • Diseminare decembrie 2019

  01.12.2019 - 30.12.2019

  Diseminarea mobilitatii a continuat in luna decembrie cu un simpozion dedicat mobilitatii. La acest simpozion au participat cadre didactice din mai multe unitati scolare si din comunitatea rroma interesata. De asemenea a fost initiata o sectiune e-twinning, si au fost realizate panouri in care sunt afisate imagini din timpul mobilitatii.


 • Diseminare ianuarie 2020

  01.01.2020 - 31.01.2020

  In ianuarie 2020 diseminarea mobilitatii a continuat cu o ora deschisa dedicata nonviolentei. La aceasta ora deschisa au participat cadre didactice si invitati din afara scolii. De asemenea in galeria de imagini de pe site-ul scolii au fost inserate imagini din timpul mobilitatii si a fost crescut numarul de prieteni de pe facebook la 525.


 • Diseminare februarie 2020

  01.02.2020 - 29.02.2020

  Diseminarea mobilitatii in februarie, a continuat cu lansarea unui site dedicat mobilitatii si inserarea in pagina scolii a unui anunt legat de mobilitate. Anuntul aparitiei site-ului pentru cei 534 de prieteni de pe facebook a constituit o alta preocupare a noastra.


 • Diseminare martie 2020

  01.03.2020 - 31.03.2020

  Luna martie 2020 s-a caracterizat prin continuarea diseminarii mobilitatii pe facebook unde am ajuns la 607 de vizitatori. Am inceput sa utilizam si un instrument de management al clasei sub forma unui catalog virtual.


 • Diseminare aprilie 2020

  01.04.2020 - 30.04.2020

  Pandemia SARS-Covid-19 a schimbat total modul de abordare a managementului clasei in luna aprilie 2020.


 • Diseminare mai 2020

  01.05.2020 - 31.05.2020

  Luna mai 2020 luna finalizarii proiectului. S-au adunat materialele. A fost facut ghidul de bune practici si a continuat diseminarea online.

01.06.2019 - 31.05.2020


Managementul de proiect: coordonarea, monitorizarea si evaluarea proiectului, atingerea obiectivelor proiectului, realizarea sarcinilor, selectia grupului tinta de profesori, contactarea partenerilor, semnarea acordurilor, pregatirea mobilitatilor, managementul situatiilor de risc.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6

01.06.2019 - 11.10.2019

Activitati de management ale proiectului. Planificare. Elaborare strategii. Concepere materiale necesare. Pregatirea mobilitatii, managementul situatiilor de risc.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 5

01.06.2019 - 11.10.2019

Pregatirea logistica, culturala si de specialitate pentru cursurile din Spania

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6

27.10.2019 - 03.11.2019

Plecarea in mobilitate si participarea la cursul de formare Managementul clasei cu elevi in situatii de risc: noi metodologii, motivare. cooperare si strategii de evaluare: 12 profesori din Scoala Gimnaziala nr 71 au participat la cursuri, activitati demonstrative, ateliere de lucru si work-shop-uri;

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 4
image 5
image 6
image 6
image 6

Diseminare noiembrie 2019

Diseminarea mobilitatii a inceput cu elaborarea unei pagini in cadrul site-ului scolii. Aceasta pagina impreuna cu cea de fata si imaginile din galeria de imagini ale scolii, fac obiectul actiunii de diseminare a tuturor activitatilor post mobilitate, in cadrul actiunii cheie 1 "Managementul clasei cu elevi in situatii de risc" din cadrul proiectului Erasmus+.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6

Diseminare decembrie 2019

Diseminarea mobilitatii a continuat in luna decembrie cu un simpozion dedicat mobilitatii. La acest simpozion au participat cadre didactice din mai multe unitati scolare si din comunitatea rroma interesata. De asemenea a fost initiata o sectiune e-twinning si au fost realizate panouri in care sunt afisate imagini din timpul mobilitatii.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 6
image 6

Diseminare ianuarie 2020

In ianuarie 2020 diseminarea mobilitatii a continuat cu o ora deschisa dedicata nonviolentei. La aceasta ora deschisa au participat cadre didactice si invitati din afara scolii. De asemenea in galeria de imagini de pe site-ul scolii au fost inserate imagini din timpul mobilitatii si a fost crescut numarul de prieteni de pe facebook la 525.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5

Diseminare februarie 2020


Diseminarea mobilitatii in februarie, a continuat cu lansarea unui site dedicat mobilitatii si inserarea in pagina scolii a unui anunt legat de mobilitate. Anuntul aparitiei site-ului pentru cei 534 de prieteni de pe facebook a constituit o alta preocupare a noastra.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6

Diseminare martie 2020


Luna martie 2020 s-a caracterizat prin continuarea diseminarii mobilitatii pe facebook unde am ajuns la 607 de vizitatori. Am inceput sa utilizam si un instrument de management al clasei sub forma unui catalog virtual. Am construit un film al mobilitatii pe care l-am urcat pe youtube si am promovat acest film pe pagina de facebook.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 6
image 6

 

 

Diseminare aprilie 2020


Pandemia SARS-Covid-19 a schimbat total modul de abordare a managementului clasei in luna aprilie 2020. Am continuat sa utilizam catalogul virtual si in paralel sa folosim tehnici noi de predare online cu ajutorul unor soft-uri dedicate conferintelor on-line. Diseminarea s-a realizat in principal in mediile de socializare online atat cu elevii cat si cu parintii lor aflati in multe cazuri, in fata calculatorului alaturi de copiii lor.

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1

 

 

REALIZARI


La aceasta sectiune se pot vedea unele din realizarile noastre in cadrul proiectului ERASMUS+

 

 

GHID DE BUNE PRACTICI


Ghidul de bune practici din cadrul proiectului ERASMUS+ prezinta extrapolarea realizarilor noastre in invatamantul romanesc.

 

 

 

 

Erasmusdays 2020


La aceasta sectiune se poate vedea contributia noastra la Erasmusdays 2020 si elementele de identificare ale actiunii desfasurate in perioada 15-17 octombrie 2020

 

 

 

 

Contact


Adresa: Calea Mosilor 148, Sector 2, Cod 020856
Anul infiintarii: 1826
Mijloace de transport: Troleibuze 66, 69, 85, 90, autobuz 311, tramvaie 5, 16, 21
E- mail : sc71iovanducici@yahoo.com

Tel / Fax secretariat: 021-3141395;
Tel / Fax director: 021-3141391;

Amplasarea scolii: Scoala este situata in zona centrala a orasului, la intersectia a doua mari artere,
Calea Mosilor si Bdul Carol I, intr-o zona pe unde trec multe mijloace de transport,
tramvaiul nr. 21 troleibuzele nr. 69,70,85,90 masina nr.311,
ceea ce face ca scoala sa fie usor accesibila pentru diferite zone ale capitalei.

Se invecineaza cu Circa Financiara a sectorului 3, Liceul Hermes, Biserica Armeneasca, Str. Olari, Mantuleasa , Sfintilor.